ยาดมมาลีฮวนน่า


ยาดมหลอดมาลีฮวนน่า
มี 2 ทางเลือก แบบสูดดมและแบบน้ำ มีส่วนประกอบของการสกัดกัญชาและสมุนไพรอื่นๆ บรรเทาอาการมึนเวียนศรีษะ เมาเรือ เมารถ ไมเกรน ภูมิแพ้ ไซนัส นอนหลับยาก

149 ฿